Jdi na obsah Jdi na menu
 


Semináře pro učitele

7. 9. 2010

 

Nabízíme realizaci seminářů přímo na půdě školy, jsme schopni proškolit celý učitelský sbor, v případě zájmu zorganizovat i přednášku pro rodiče žáků této školy.

 

Semináře se konají po zakázce konkrétní školy na konkrétní téma.

 

Mezi základní témata patří např.:

- tvorba IVP u žáků se zdravotním postižením

- výchovné potíže, žáci s poruchami chování

- současný legislativní rámec vzdělávání žáků se zdravotním postižením

- integrace a inkluze v ZŠ (MŠ, SŠ)

 

 

V případě zájmu o seminář, školení na jakékoli vámi zvolené téma kontaktujte PhDr. M. Ulbertovou a domluvte si realizaci. 

 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 byly semináře realizovány v rámci projektu OVPK - viz  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 
  
Dále nabízíme možnost individuálních konzultací pro pedagogy, rozbor prací jejich žáků, náslechy v hodinách s integrovanými žáky, metodické návštěvy na školách.
 
 
Ve školním roce 2010/2011 např. proběhly tyto akce:
 
4. 10. 2010  - 1.  setkání učitelů dětí s postižením, asistentů pedagoga, výchovných poradců  
 
14. 10. 2010  – Diferenciální diagnostika, rozdíl mezi žákem s mentální retardací a SPU
 
4. 11. 2010  – Integrace žáků s postižením v základní škole, tvorba IVP
 
15. 11. 2010 - 2. setkání učitelů dětí s postižením, asistentů pedagoga, výchovných poradců
 
2. 12. 2010  -  Zapojení dětí s tělesným postižením do kolektivu MŠ
 
10. 1. 2011 - 3. setkání učitelů dětí s postižením, asistentů pedagoga, výchovných poradců
 
8. 3. 2011 – Dítě s handicapem a jeho vstup do vzdělávacího procesu
 
21.3. 2011 - 4. setkání učitelů dětí s postižením, asistentů pedagoga, výchovných poradců
 
3. 5. 2011  – Výchova a výchovné styly – seminář pro učitele ZŠ i SŠ, druhy výchovných stylů v rodinách, působení trestů a odměn, role učitele ve výchovném procesu