Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost SPC Kladno

7. 9. 2010

Zaměřujeme se především na péči o děti a žáky s mentálním postižením, tělesným postižením a kombinovanými vadami. 

 

Provádíme: 

- komplexní diagnostiku

- psychologické vyšetření

- pedagogické vyšetření

- pomáháme při volbě vhodné formy vzdělávání dětí, žáků a studentů

- zpracováváme podklady pro zařazení žáků do škol a školských zařízení

- doporučujeme a zaštiťujeme integraci pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- poskytujeme konzultace přímo v prostředí školy, pomáháme s tvorbou IVP

-  poskytujeme konzultace v přípravě na budoucí povolání

- CERMAT - podklady pro úpravu maturitní zkoušky pro žáky s tělesným postižením a s autismem

- poskytujeme  sociálně právní poradenství

- realizujeme psychologickou intervenci pro děti a jejich rodiny

- doporučujeme  a zapůjčujeme odbornou literaturu

- pomůžeme s výběrem vhodných kompenzačních, příp. rehabilitačních pomůcek

 

Dále nabízíme: 


- Konzultace  pro rodiče -  po telefonickém objednání, nebo  v odpoledních či brzkých ranních hodinách

 

- Semináře pro učitele

Na základě objednávky ZŠ či MŠ připravíme semináře pro učitelský sbor, příp. pro rodiče školy.

 

- Stáže pro učitele, studenty

Nabízíme možnost stáží, ať již přímo v SPC, tak i ve škole, jejíž jsme součástí.