Jdi na obsah Jdi na menu
 


CERMAT - státní maturita

 

 

Žákům s tělesným postižením nebo s poruchami autistického spektra (Aspergerovým syndromem), kteří se připravují na maturitní zkoušku, můžeme vypracovat posudek ke státní maturitní zkoušce a upravit jim podmínky pro její konání.

 

 

 

Dospělý student, u nezletilého studenta jeho zákonný zástupce, o vyšetření požádá telefonicky či  písemnou formou. 

 

K posouzení oprávněnosti úpravy maturitní zkoušky je třeba doložit lékařské zprávy a všechna předchozí vyšetření u školských poradenských pracovišť a vyplněný dotazník pro SŠ -  školní dotazník k MZ

 

 

Následně je klient vyzván k návštěvě SPC k posouzení speciálních vzdělávacích potřeb. V případě uznání potřeby uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je klientovi vystaveno "Doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky", které následně přiloží k přihlášce k maturitní zkoušce.

 

Posudek pro žáky s tělesným handicapem i s poruchami autistického spektra je v SPC Kladno oprávněna vydat pouze PhDr. Marina Ulbertová.

 

 

Aby bylo možno posudek vydat, je potřeba s SPC dlouhodobě spolupracovat, být jeho klientem. V ojedinělých a zdůvodnitelných případech lze posudek vydat i novému klientovi (zde záleží na posouzení pracovníka SPC).